Stjørnaslekt

Tips for å finne opplysninger om slekt
Lokale kilder
Lokalkunnskap – familie/naboer osv
Papirer i huset eller hos slekt
Trykte kilder:

 • Norges bebyggelse fra ca. 1955
 •  Skattelister
 •  Bygdebøker
 •  Trykte folketellinger på bibliotek 

   

  Internett
  Digitaltarkivet - http://www.digitalarkivet.no
  Her finner en:
 •  Folketellingene fra 1900 – 1865 – 1801 
 •  Kirkebøkene skannet for hele landet (fram til ca 1920) 
 •  Pantebøker (for Fosen)
 •  Digitalpensjonatet – her har ildsjeler registrert kirkebøker mv. slik at de kan søkes på navn mv. Leif Kverhusvik med aner fra Stjørna har bl.a. registrert kirkeboka for Ørland omkring 1800.

   

  DIS Norge - http://www.disnorge.no

 • Dette er hjemmesida til foreningen "Databehandling I Slektsforskning". Her finner en masse opplysninger om hvordan drive slektsgranskning og opplysninger om slekt.
 •  Gravminner – Rissa kommune mfl. har registrert alle som ligger gravlagt på kirkegårdene helt fram til 2008. Der står Navn, fødselsdato, dødsdato og begravelsesdato.
 •  Genealogiske ressurser – her kan en søke ned på kommunenivå over alt som finnes av opplysninger. Husk vi før 1900 vi var del av Bjugn og tidligere Ørland
 •  Matrikler – fra 1886. Det finnes også trykte fra ca. 1900 og 1950 for Stjørna.
 • 20©11
  Denne siden er laget av rtUtvikling
  Administrer websiden