Kulturminner

Gamle seterplasser.

I 1934 laget lærer Edvard Hov ei liste etter opplysninger og innsamlinger ang. gamle setre i Stjørna. Det er mulig at det er noe som ikke er korrekt på denne lista, og da vil vi gjerne ha tilbakemelding på det. Heimbygdslaget har starta med merking av gamle seterplasser.

Les mer her:

Kulturminner i Stjørna.

Dette er en oversikt basert på nedskrevne opplysninger fra noen år tilbake. Er det noen som har innspill så ta gjerne kontakt.

Les mer her:

Gamle veiminner.

Informasjonstavla er på plass ved gammelbrua i Saga. Kleivabakken er oppusset og merket og det er merke ved brua i Dalen.

Bautaen på Refsnes.

De fleste av dere er vel kjent med at det står en bauta på gården Refsnes. Her er en interesant historie som er verdt å lese.

Les mer her:

20©11
Denne siden er laget av rtUtvikling
Administrer websiden